• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Familia ma swoje początki w konstytuowaniu związku pomiędzy dwoma lub też więcej grup potomstwa za pośrednictwem związku małżeńskiego pomiędzy dwojgiem z ich członków. Rodzina składa się z krewnych, to znaczy, z tych osób, jakie ze względu na pokrewieństwo, powinowactwo, adopcję lub ewentualnie inne różnorodne powody; pozostały przygarnięte jako członkowie tego kolektywu. Familie z reguły składają się z kilku członków, którzy przeważnie mają wspólne miejsce zamieszkania. W zależności od zakresu stosunku pokrewieństwa między jej członkami, wolno podzielić rodzinę na nuklearną oraz wielopokoleniową. Narodziny rodziny po największej części powstaje jako rozłam wcześniejszej lub też związku członków pochodzących z dwóch czy też więcej rodzin za pomocą ustanowień sojuszy małżeńskich, bądź też przez inny rodzaj umów ustanowionych przez zwyczaj czy też prawo – to potwierdza blog rodzinny. Integracja członków rodziny, jak to ma miejsce w wypadku grup pokrewieństwa szerszych, takich jak rody, dokonuje się poprzez mechanizmy reprodukcji seksualnej, lub też powoływania innowacyjnych członków. Powoływanie to można realizować za pomocą adopcji.

Categories: Inne

Comments are closed.