• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Pieczątki są tworzone z reguły po to, by przekazywać istotne informacje połączone z prowadzoną aktywnością służbową. Największą grupę zamawianych towarów stanowią pieczątki nagłówkowe używane w procesie oznaczania nadawcy danej korespondencji, czy przygotowania listów i rozliczeń. Pieczątki nagłówkowe powinny zawierać imię oraz nazwisko i stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczęci oraz nazwę firmy oraz dane adresowe. W szeregu przypadków umieszcza się adres siedziby firmy, adres do korespondencji czy adres strony internetowej i poczty elektronicznej oraz telefony kontaktowe. Pieczątki firmowe używane do poważnej korespondencji urzędowej zawierają zwykle nazwę oraz adres siedziby firmy, w wielu przypadkach także NIP oraz REGON. Tutaj na pewno długopisy z grawerem są używane tylko przez osoby posiadające uprawnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa w wyznaczonych postępowaniach przed urzędami czy innymi jednostkami współpracującymi. Zamieszczane na pieczątkach firmowych dane obejmują, w większości wypadków, wszelkie informacje o lokalizacji i możliwościach kontaktowych z daną firmą. Wolno jednak uzupełniać je wszelakimi innymi wiadomościami, zgodnie z naszymi pomysłami.

Zobacz także:

Categories: Biznes

Comments are closed.