• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Kancelaria AdwokackaNiewiele jest zawodów, jakie kojarzyłyby się z tak dużą społeczną odpowiedzialnością, jak naturalnie zawód notariusza. Choć wszyscy już słuchaliśmy o jego pracy, a większa część z nas miała również okazję do tego, by zetknąć z nią bezpośrednio, ciągle nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, na jakich zasadach pracują kancelarie notarialne oraz kim tak de facto jest kancelaria notarialna kraków. Rejent, w przeciwieństwie do przedstawicieli kilku innych zawodów sądowych, jak choćby adwokat, nie zaświadcza usług w stereotypowym ujęciu tego słowa, a pełni służbę publiczną, tak w takim razie jest chroniony wszelkimi przepisami powiązanymi z byciem funkcjonariuszem publicznym. Jako że jego profesja jest jedną z najbardziej odpowiedzialnych, każdy agent tego zawodu bezwzględnie ma obowiązek spełniać dużo warunków, o których mówi ustawa i nieprzerwanie podlega kontroli właściwych organów, co ma zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo wszelkich umów, aktów oraz transakcji, do zawarcia jakich konieczny jest podpis notariusza.

Zobacz także:

Categories: Usługi

Comments are closed.