• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Wykształcenie wolno sformułować definicję jako przebieg wielokierunkowy za pomocą którego przekazuje się wiedzę, wartości, zwyczaje i sposoby zachowania się. Edukacja nie jedynie tworzy się za pomocą słowa, jest aktualna we wszystkich akcjach, uczuciach i nastawieniach. Jest procesem powiązania i podwyższania świadomości kulturalnej, moralnej i konsekwentnej. W ten sposób, za pomocą edukacji, nowe pokolenia przyswajają i uczą się wiedzy, reguł zachowania się, sposobów życia oraz paradygmatów poprzednich pokoleń, kreując jednocześnie pionierskie. Edukacja jest odmianą uspołecznienia osób do życia w społeczeństwie oraz pewnym sprawdzianem typu przecieki maturalne. Oświatę dzieli się między postaciami za pośrednictwem idei, kultury, wiedzy itd ., zawsze ceniąc innych. Istnieją dwa typy edukacji: formalna oraz nieformalna. Oficjalna odnosi się do kręgu szkół, uczelni, uniwersytetów. Nieoficjalna to taka, jaką nabywa się przez całe życie. Nie wypada także zapominać że uczymy się cały czas, każdego dnia, zdobywamy nowe doświadczenia, które to z kolei przekazujemy następnym pokoleniom.

Zobacz także:

Categories: Nauka

Comments are closed.