• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Nadzwyczajne miejsce w społeczeństwie zajmuje idea czytania przyszłości z marzeń sennych, tzw. wróżka. Emisja znaczenia snom towarzyszy ludzkości już od er starożytnych, o szczególnej wartości snów gwarantuje nas nawet Biblia. Istnieje hipoteza wedle której treści marzeń sennych wywodzą się z równoległych kosmosów. Na półkach w wielu domach senniki znajdują nadzwyczajne miejsce. Wierzymy, że sny tworzą projekcję podświadomości. Dzięki nim doznajemy intensywnych doznań, odkrywamy pionierskie światy. Sny świetnie odzwierciedlają nasze pragnienia i lęki. Nie są w stanie naturalnie być odbierane dosłownie, skutkiem tego powstał ciąg reguł pomagających w interpretacji nocnych wizji. Poszczególnym elementom somnambulicznym (symbolom sennym) przypisuje się miarodajne dosłowne znaczenie. Ich powiązania z sytuacją ogólną śniącego zezwala nam na miarodajne przypuszczenia co do jego przyszłości. Nie zapominać powinniśmy, że interpretowanie snów potrzebuje od nas rzetelnego wyczucia własnego ciała.

Zobacz także:

Categories: Inne

Comments are closed.